Oriau Agor

Gweler isod Oriau Agor Gŵyl y Gaeaf Caerdydd ar gyfer 2023-2024
(yn amodol ar newid – gweler ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf)

Lawntiau Neuadd y Ddinas Caerdydd

16 Tachwedd – 3 Rhagfyr
Llun – Iau: 12.00 – 22.00
Gwener, Sadwrn a Sul: 11.00 – 22.00

4 Rhagfyr – 2 Ionawr
Llun – Sul: 11.00 – 22.00

Eithriadau
16 Tachwedd: 17.00 – 22.00
NOSWYL XMAS: 11.00 – 20.00
DIWRNOD NADOLIG: CAEEDIG
GŴYL SAN STEFFAN: CAEEDIG
NYE: 11.00 – 00.30
NYD: 11.00 – 20.00

Castell Caerdydd

16 Tachwedd – 3ydd Rhagfyr
Llun – Iau: 12.00 – 21.00
Gwener, Sadwrn a Sul: 11.00 – 22.00

4 Rhagfyr – 2 Ionawr
Llun – Sul: 11.00 – 22.00

Eithriadau
16eg Tachwedd: 17.00 – 21.00
NOSWYL XMAS: 11.00 – 20.00
DIWRNOD NADOLIG: CAEEDIG
GŴYL SAN STEFFAN: CAEEDIG
NYE: 11.00 – 00.30
NYD: 11.00 – 22.00 *

Sylwch y bydd bythau tocyn yn cau 15 munud cyn cau bob nos.

© Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 2023. Cedwir pob hawl.