OHERWYDD Y TYWYDD MAE WONDERLAND GAEAF CAERDYDD AR GAU HEDDIW. BYDD YR HOLL ARCHEBION YN CAEL EU HAD-DALU'N LLAWN

Ychydig amdanom ni...

Rydyn ni'n ôl ar gyfer 2023 - yn fwy ac yn well nag erioed o'r blaen! Rhwng 16 Tachwedd 2023 a 2 Ionawr 2024, gallwch ymuno â ni ar gyfer y profiad gaeaf eithaf wedi'i rannu ar draws dau leoliad mawreddog. Byddwch yn falch o glywed eich holl ffefrynnau Nadoligaidd o'r rinc iâ, atyniadau annheg, bar iâ, bwyd a diod yn dychwelyd!

Archebwch Nawr

Sglefrio iâ
Bar Iâ
Olwyn Fawr

Lle gallwch ddod o hyd i ni?
Caerdydd

Atyniadau

Dewch o hyd i atebion i'ch holl gwestiynau!

Dewch o hyd i atebion i'ch holl gwestiynau!

Eich dewis presennol:

© Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 2024. Cedwir pob hawl.

Sglefrio Myfyrwyr a Diod

Croeso i'r dihangfa ganol wythnos! Gafaelwch yn eich ffrindiau a mwynhewch sesiwn sglefrio prynhawn. Hefyd, dyrchafwch y profiad gyda 'Sip & Skate': ar ôl sglefrio, ewch i'r bar am ddiod am ddim arnom. Dim ond £15 yw ein tocynnau 'Sglefrio a Dydd Mercher Myfyrwyr Sip'. Boed ar eich pen eich hun, gyda ffrindiau, neu am ddyddiad unigryw, mwynhewch adloniant ac ymlacio mewn lleoliad gwych yng Nghastell Caerdydd.

Disco Nos Iau

Gafaelwch yn eich ffrindiau a'ch teulu, cofleidio'r hiraeth, a gadewch i rythm clasuron disgo arwain eich symudiadau wrth i chi ddawnsio a sglefrio'r noson i ffwrdd. P'un a ydych chi'n ail-fyw'ch ieuenctid neu'n profi'r hud disgo am y tro cyntaf, mae'r digwyddiad hwn yn addo noson fythgofiadwy o hwyl, chwerthin, a llawer o lawenydd disgo!

Disgownt Golau Glas

Datgloi hwyl yn ystod yr wythnos gyda'n Disgownt Golau Glas! Arbedion unigryw ar sesiynau sglefrio ar gyfer ymatebwyr cyntaf a gweithwyr y gwasanaethau brys. Llithrwch i'r rhew a mwynhewch egwyl haeddiannol.

Dewiswch Amser sglefrio iâ

Archebwch docynnau

Dewiswch Amser sglefrio iâ

Llwytho argaeledd...

Dewiswch Amser Bar Iâ
 

ODDI BRIG

 

BAN

Llwytho argaeledd...