Gŵyl Y Gaeaf Caerdydd

Cardiff’s Winter Wonderland

Oriau Agor

Gweler isod Oriau Agor Gŵyl y Gaeaf Caerdydd ar gyfer 2022-2023.

(gallai hyn newid – edrychwch ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol am y wybodaeth ddiweddaraf)

15 Tachwedd: 17.00 – 22.00

16 Tachwedd – 4 Rhagfyr

Dydd Llun – Dydd Iau: 12.00 – 22.00

Dydd Gwener – Dydd Sul: 11.00 – 22.00

5 Rhagfyr – 8 Ionawr

Bob dydd: 11.00 – 22.00

 

Oriau Agor Arbennig

Noswyl Nadolig: 11.00 – 20.00

Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan: Ar Gau

Nos Galan: 11:00 – 00:30

Dydd Calan: 11.00 – 20.00

 

Sylwch y bydd y swyddfa docynnau ar gael 15 munud cyn amser cau bob nos.