Eich cadw'n COVID ddiogel

Mae iechyd a diogelwch ymwelwyr ac aelodau ein tîm yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni ac rydym yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol i sicrhau ein bod yn gweithredu’r holl fesurau angenrheidiol. Disgwyliwch fwy o le ar gyfer pellhau cymdeithasol, gorsafoedd glanweithio ar gael drwyddi draw a gweithdrefnau glanhau uwch. Sylwch, os bydd angen i ni wneud unrhyw newidiadau i’r digwyddiad, byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy ein gwefan a’n sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch weld ein Polisi Covid-19 yma.

Pryd byddwn ni ar agor?

17 Tachwedd 2021 – 3 Ionawr 2022

Ble’r ydyn ni?

Gerddi’r Orsedd, Caerdydd. CF10 3NP & Tiroedd Castell Caerdydd. CF10 3RB

Dydd Llun – Dydd Gwener 16eg Tachwedd – 17eg Rhagfyr: 13.00 tan 22.00
Dydd Sadwrn a dydd Sul a dyddiau’r wythnos ar ôl 17eg Rhagfyr: 11.00 -22.00
Noswyl Nadolig: 11.00 -20.00
Diwrnod Nadolig a Dydd San Steffan: Ar gau
Dydd Calan: 11.00 – 20.00

Amdanom ni…

Rydym yn ôl ar gyfer 2021 – yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen! O 16 Tachwedd 2021 tan 3 Ionawr 2022, gallwch ymuno â ni am brofiadau gorau’r gaeaf wedi’u rhannu rhwng dau safle – gyda digon o sglefrio iâ, atyniadau ffair, bwyd a diod, a hwyl yr ŵyl ar gael i bawb!

Ein hatyniadau

Chwiliwch am atebion i’ch cwestiynau…

Ble mae Gwyl y Gaeaf Caerdydd?

Cysylltwch â ni

E-bost

customerservices@a2hlive.com