Pryd ydym ar agor?

15 Tachwedd 2022 – 8 Ionawr 2023

Ble’r allwch chi dodd o hyd i ni?

Caerdydd

Ffair, Sur La Piste, Bar Iâ – Lawntiau Neuadd y Ddinas, Caerdydd, CF10 3ND

Llawr Sglefrio Iâ a Cherdded ar Iâ – Tiroedd Castell Caerdydd, Caerdydd, CF10 3RB

Diwrnod Agoriadol – Dydd Mawrth 15 Tachwedd: 17:00 – 22:00

Dydd Mercher 16 Tachwedd – Dydd Sul 4 Rhagfyr:

Dydd Llun – Dydd Iau: 12.00 – 22.00

Dydd Gwener – Dydd Sul: 11.00 – 22:00

5 Rhagfyr ymlaen:

Bob Dydd: 11.00 – 22.00

Oriau Agor Arbennig:

Noswyl Nadolig – 24 Rhagfyr: 11.00 – 20:00

Dydd Nadolig a Dydd San Steffan – 25 a 26 Rhagfyr: Ar Gau

Nos Galan – 31 Rhagfyr: 11.00 – 00.30

Dydd Calan – 1 Ionawr: 11.00 -20.00

Diwrnod Olaf y Castell – 8 Ionawr: 11.00 – 21.00

Diwrnod Olaf Gerddi Neuadd y Ddinas – 8 Ionawr: 11.00 – 20.00

Pwt amdanom ni…

Rydym yn ôl ar gyfer 2022 – yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen! O 15 Tachwedd tan 8 Ionawr 2023, gallwch ymuno â ni i gael profiad perffaith o ŵyl y gaeaf ar draws dau leoliad nodedig. Byddwch yn falch o glywed bod eich ffefrynnau Nadoligaidd yn dychwelyd gan gynnwys y ganolfan sglefrio, y ffair, bar iâ, bwyd a diod!

Atyniadau

Atebion i’ch holl gwestiynau!

Lleoliad

Cysylltu â ni

I gysylltu â ni anfonwch e-bost at: customerservices@a2hlive.com neu llenwch ein ffurflen gyswllt: