Tocynnau

Trwy brynu tocynnau, rydych chi'n cytuno i'n telerau ac amodau ar gyfer sglefrio.

455de9606d0bcd5c69bdc8d440b9987d.JPG

Sesiynau Sglefrio

Mae pob sesiwn 1 awr yn cynnwys amser i chi wisgo, a dychwelyd eich sglefrynnau. Byddwn yn eich croesawu i ddod i’r man llogi 15 munud yn gynharach er mwyn i’r gyfnewid ddechrau. Efallai y bydd gofyn i chi aros mewn llinell er mwyn i ni eich gwasanaethu.

Isafswm Oedran ac Goruchwyliaeth Oedolion 

Sylwch mai 3 yw'r oedran lleiaf posibl a ganiateir i blant sglefrio. Ni chaniateir dim o dan 3 ar yr iâ. Rhaid i bob plentyn 3-7 oed fod gydag oedolyn mewn sglefrynnau. Rydym yn argymell uchafswm o 4 o blant i bob oedolyn

Sglefrynnau 

Gallwn ddarparu ar gyfer pob maint hyd at a chan gynnwys maint 15 oedolyn. Ar gyfer ein sglefrwyr iau, rydym yn mynd i faint iau 8. (Mae maint Iau 6-7 yn addas ar gyfer esgid maint 8)

Llogi Rinc 

Edrych i ddal y parti staff perffaith neu hyd yn oed sesiwn adeiladu tîm tra gwahanol? Mae Rinc Iâ Admiral yn Winter Wonderland Caerdydd ar gael i'w llogi yn egsgliwsif, am ragor o wybodaeth cysylltwch â tickets@cardiff-winter-wonderland.com neu ffoniwch 02920 099087 i gael rhagor o wybodaeth.

Polisi Ad-dalu

Ni wneir unrhyw ad-daliadau oni bai bod y Rheolwyr wedi canfod bod angen cau'r rinc oherwydd Iechyd a Diogelwch neu resymau technegol. Atgoffir cwsmeriaid bod hwn yn ddigwyddiad awyr agored.

Pengwiniaid Sglefrio 

Mae gennym gyflenwad cyfyngedig o Bengwiniaid sglefrio sydd ar gael i'w rhentu ac mae cyfyngiadau taldra yn berthnasol. Mae’r pengwiniaid ar gael i'w archebu ymlaen llaw, a fe argymhellir hyn, gan na ellir gwarantu argaeledd ar y diwrnod. Mae'r Pengwiniaid wedi'u dylunio fel eitem hwyl yn unig, ac nid ydynt yn cael eu cynnig fel cymorth i sglefrio. Fe'u cyflogir yn ôl ewyllys y rheolwyr am £5.00 y pengwin, fesul sesiwn. Nid oes ad-daliadau ar unrhyw bengwin llog.