Tocynnau

Drwy brynu tocynnau, rydych chi’n cytuno i’n hamodau a thelerau sglefrio.

Prisiau Tocynnau Sglefrio

Oedolyn £9.50

Consesiwn £8.00

Myfyriwr £8.00 

Ieuenctid 13 i 16 £7.50

3 i 7 mlwydd £6.50

Teulu £30.00

Grŵp 10 11eg am ddim

Nos Galan

22:30  PAWB £10.50

23:30 PAWB £12.00

Er mwyn cael digon o amser i ffitio’r esgidiau sglefrio, plîs dewch 15 munud cyn eich sesiwn. 

Nodyn: Mae’r digwyddiad hon yn ddigwyddiad awyr agored ac mi fydd y sglefrio yn parhau ym mhob tywydd. Am ragor o wybodaeth, plîs darllenwch ein telerau ac amodau ar y wefan. Os penderfynith y rheolwyr fod y tywydd yn creu amgylchedd peryglus, mi fydd sesiwn sglefrio arall yn cael ei gynnig. Nodwch ein bod yn gweithredu rheol o beidio cynnig ad-daliad.