Ysgolion

Ydych chi’n trefnu taith ysgol i Ŵyl y Gaeaf Caerdydd?

Rydym wedi ymuno â Edwards Coaches a Techniquest er mwyn cynnig y profiad gorau i chi y gaeaf hwn.

Yn syml, archebwch sesiwn sglefrio grŵp gyda ni a gallech chi gael cyfle i ennill taith am ddim i Techniquest gyda'r holl drefniadau teithio wedi eu cynnwys!

Rhaid i archebion fod i grwpiau o 10 neu fwy a’u harchebu cyn 1 Rhagfyr 2018. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap pan fyddwn yn cynnal ein cyfarfod gwobrau.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 02920 099087 neu e-bostiwch schools@ice-skate.co.uk.

Dim ond trefniadau teithio sydd angen arnoch? Bydd ysgolion hefyd yn derbyn gostyngiad teithio wrth archebu'n uniongyrchol trwy Edwards Coaches.

Am ein hasesiad risg a'n nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ysgolion, cliciwch yma; Pecyn Gwybodaeth Ysgolion