News

Y Fonesig Esther Rantzen yn cyhoeddi partneriaeth NSPCC gyda Gwyl y Gaeaf Caerdydd

06/11/2017

Esther Rantzen gyda Norman Sayers o Sayers Amusements.


Mae'r Fonesig Esther Rantzen, y newyddiadurwraig adnabyddus, cyflwynydd teledu a sylfaenydd Childline wedi lansio partneriaeth elusen eleni rhwng NSPCC Cymru / Wales a Gŵyl y Gaeaf Caerdydd, prif atyniad gwyliau Nadolig y ddinas.

Roedd Y Fonesig Esther yn ymweld â phrosiectau NSPCC yng Nghymru a chwrdd â Norman George Sayers, gweithredwr Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn eu Pencadlys lleol i drafod codi arian a digwyddiadau NSPCC ar y maes iâ. Dywedodd y Fonesig Esther: "Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn codi arian ar gyfer yr NSPCC a Childline, a chredaf sy’n syniad gwych yn ystod y Nadolig pan mae pobl yn meddwl am blant. Gobeithiwn fod pob plentyn yn hapus ac yn debyn cariad, ond gwyddom nad yw pob un."

Nawr yn Arlywydd Childline, y gwasanaeth amhrisiadwy sy'n mynd i'r afael â materion iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, mae’r Fonesig Esther yn fwyaf adnabyddus am gyflwyno'r gyfres deledu enwog 'That's Life!' am 21 mlynedd hyd at 1994. Yn 2012 sefydlodd The Silver Line, a gynlluniwyd i frwydro yn erbyn unigrwydd.

Ar ôl i'r nifer uchaf o sglefrwyr fwynhau’r rhew y llynedd, mae tymor 2017 bellach ar werth gyda maes sglefrio mwy a nifer o nosweithiau thema wedi'u cynllunio. Gwisgodd mwy na 60,000 o bobl eu sglefrynnau llynedd pan aeth yr Admiral Ice Rink o dan do am y tro cyntaf, a arweiniodd at beidio colli sesiynau oherwydd tywydd gwael, a phrofiad hyd yn oed mwy hudolus o dan y to wedi’i oleuo gan y sêr.

Eleni Caerdydd yw’r maes sglefrio awyr agored cyntaf yn y DU i gael Achrediad Hygyrchedd, gan ganiatáu hyd yn oed mwy o ddefnyddwyr cadair olwyn ar yr iâ. Mae'r maes agor ar y 9fed o Dachwedd a dros yr wyth wythnos a hanner nesaf, disgwylir i fwy na chwarter miliwn o bobl i ymweld a’r safle, a’u denir gan yr Olwyn Fawr a reidiau ffair eraill, ynghyd â'r holl fwyd a diod sydd ar gael yn y Pentref Alpaidd a'r Bier Keller clyd, atmosfferig.

Dywedodd Nigel Impey, Pennaeth Codi Arian Cymru: "Hoffem ddiolch yn fawr i Sayers Amusements am eu hymrwymiad i helpu'r NSPCC yn ein ymgyrch i wella bywyd plant. Bydd pob ceiniog a godir yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r gwaith yr ydym yn ei wneud fel elusen yng Nghymru. Bydd yn mynd tuag at ein ‘Hymgyrch Goleuo Nadolig i Blant’, i'n helpu i godi arian ar gyfer Childline a rhoi Nadolig mwy disglair i mwy o blant."

Dywedodd Norman Sayers, gweithredwr Gŵyl y Gaeaf Caerdydd: "Rydym bob amser yn partneru ag elusen leol i sicrhau bod manteision ehangach i'r gymuned ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Roedd yn anrhydedd i gwrdd â’r Fonesig Esther, ac rydym yn gobeithio codi arian sylweddol i helpu gwaith amhrisiadwy yr NSPCC a Childline."

Eleni, mae gweithredwr y maes iâ, 11th Hour,  wedi ymestyn y sesiynau arbennig ar gyfer cadeiriau olwyn a gyflwynwyd y llynedd mewn ymateb i'r galw gan ddefnyddwyr cadeiriau olwyn am brofiad mwy cyffrous ar yr iâ. Bydd cerddoriaeth yn cael ei chwarae ar lefel isel, bydd y goleuadau'n sefydlog, a bydd capasiti y maes iâ yn cael ei leihau i ganiatáu i'r rheini y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt i fwynhau'r cyfleuster. Mae yna hefyd lwyfan gwylio anabl a gwell arwyddion.

Tocynnau: Cardiffswinterwonderland.com a TicketSource ar 0333 666 3366. Cysylltwch â ni ar tickets@cardiff-winter-wonderland.com am ymholiadau tocynnau / archebu grwpiau ysgolion.

   

Childline 0800 1111

Childline.org.uk

Back