MYFYRWYR

Ry’ ni'n gwybod bod myfyrwyr yn caru bargen, a dyna pam ein bod nawr yn cynnig gostyngiad i fyfyrwyr ar bob sesiwn sglefrio iâ! *Gellir prynu tocynnau ar gost sesiwn sglefrio plant wrth ddangos cerdyn adnabod myfyriwr dilys neu gerdyn Undeb y Myfyrwyr yn y maes iâ.
Croeso!* Mae sesiynau gostyngedig yn cynnwys unrhyw amser o unrhyw ddiwrnod ac EITHRIO'R sesiwn hwyr ar Nôs Galan.

Bydd yn rhaid i unrhyw fyfyriwr sydd eisiau sglefrio yn y sesiwn hon dalu cost tocyn safonol i oedolion.

Mae'r un telerau ac amodau yn berthnasol i bob tocyn sglefrio iâ.