Atyniadau

Atyniadau

Llun - Gwener 12 - 9

Llun - Gwener 10 - 9 ( Rhagfyr 19 19eg ymlaen)

Sadwrn  10 - 9

Sul 10 - 8 

Dydd Nadolig: Ar Gau

Dydd San Steffan  11 - 5

Nos Galan 10 - 11.45

Dydd Calan 12 - 8

Diwrnod Olaf 3ydd Ion  10 - 6

Mi fydd y blychau tocynnau yn cau 15 munud cyn amser cau bob nos. 

Nodyn; oherwydd gofynion Iechyd a Diogelwch – mae yna gyfyngiadau ar rhai o’r atyniadau