Atyniadau

Rinc Iâ Admiral

860fdca6f82dce9d2bc30f208f6da874.jpg

Bydd Rinc Iâ Admiral yn rhedeg o ddydd Iau y 9fed o Dachwedd 2017 i ddydd Llun yr 8fed o Ionawr 2018. Eleni eto gwelwn ddychweliad y to clir i gadw’r sglefrwyr yn sych, a chaniatáu golygfeydd ysblennydd o Neuadd y Ddinas ac awyr y nos

Pentref Alpaidd

a74d9654972d57258789dcb05655ee03.jpg

Gan ddychwelyd ar gyfer 2017, y Pentref Alpaidd yw'r ardal arlwyo poblogaidd yn Winter Wonderland Caerdydd.

Dewch i fwynhau rhywfaint o 'Apres Skate' yn ein Bar Bierkeller i gynhesu gyda rhywfaint o Gluhwein neu fwrw syched gyda chwrw.

Bydd ein ‘chalets’ yn cynnig danteithion blasus, gan gynnwys selsig Almaenig wedi'u coginio ar gril traddodiadol a ‘crepes’ wedi'u pobi yn ffres.

Ffair

727d9fd7f106759b0cc5e4b61b2cf0f3.JPG

Yn ystod yr wythnos, 9 Tachwedd – 15 Rhagfyr, 11yb – 9yh

Yn ystod yr wythnos, 18 Rhagfyr – 5 Ionawr, 10yb – 9yh

Dydd Sadwrn 10yb – 10yh

Dydd Sul 10yb – 8yh

Eithriadau

Dydd Sul 12 Tachwedd 2017 (Sul y Cofio) 1yh – 8yh

25 Rhafyr (Nadolig) Ar gau.

26 Rhagfyr Hanner dydd 12yh– 8yh.

31 Rhagfyr (Nos Galan) 10yb – 11.15yh

Nodyn: Bydd bythau tocyn yn cau 15 munud cyn yr amser cau swyddogol pob nos. 

Nodwch, er budd Iechyd a Diogelwch - gall cyfyngiadau fod yn weithredol ar rai atyniadau.