Atyniadau

Rinc Iâ Admiral

860fdca6f82dce9d2bc30f208f6da874.jpg

Bydd Rinc Iâ Admiral yn rhedeg o ddydd Iau y 15fed o Dachwedd 2019 i ddydd Llun yr 6fed o Ionawr 2019. Eleni eto gwelwn ddychweliad y to clir i gadw’r sglefrwyr yn sych, a chaniatáu golygfeydd ysblennydd o Neuadd y Ddinas ac awyr y nos

Sur La Piste

Yn newydd sbon ar gyfer 2018, mae Sayers Amusements yn falch o gyflwyno'r bar 'Sur La Piste'.

Gyda dwy lawr clyd a chartrefol i fwynhau mewn steil chalet sgïo traddodiadol, mae 'Sur La Piste' yn siŵr o ddod â naws Apres Ski yr Alpau Ffrengig i ganol dinas Caerdydd y Gaeaf hwn. Gyda amrywiaeth o ddiodydd ar gael, gall ymwelwyr fwynhau lle cyfeillgar i gymdeithasu, ymlacio, a mwynhau golygfeydd o Ŵyl y Gaeaf Caerdydd.

Bydd ein hardal fwyd newydd yn gwasanaethu ystod o ffefrynnau tymhorol blasus yn cynnwys selsig, byrgyrs, crepes melys a sawrus, ac amrywiaeth o ddanteithion melys traddodiadol.

Ffair

727d9fd7f106759b0cc5e4b61b2cf0f3.JPG

Yn cyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf erioed, rydym yn dod â ‘Y Tŵr 90M’ atoch chi!

Yn sefyll yn dalach nag unrhyw adeilad yng nghanol y ddinas, mae'r Tŵr yn gwarantu'r golygfeydd gorau ac yn siŵr o fod yn lwncdestun trafod yn y ddinas y gaeaf hwn.

Bydd yr atyniad newydd sbon hwn yn lle’r Olwyn Fawr, gan gynnig rhywbeth newydd a chyffrous i ddigwyddiad gaeaf hynod Caerdydd.

Amseroedd Agor y Ffair Bleser

Yn ystod yr wythnos, 15 Tachwedd – 21 Rhagfyr, 12yb – 10yh

Yn ystod yr wythnos, 22 Rhagfyr – 6 Ionawr, 11yb – 10yh

Dydd Sadwrn 10yb – 10yh

Dydd Sul 10yb – 10yh

Eithriadau

24 Rhafyr 10yb - 7:45yh

25 Rhafyr (Nadolig) Ar gau.

26 Rhagfyr Hanner dydd 11yb– 7:45yh.

31 Rhagfyr (Nos Galan) 10yb – 12.15yb

1 Ionawr 11yb - 6:30yh

6 Ionawr 10yb - 6:30 yh

Nodyn: Bydd bythau tocyn yn cau 20 munud cyn yr amser cau swyddogol pob nos. 

Nodwch, er budd Iechyd a Diogelwch - gall cyfyngiadau fod yn weithredol ar rai atyniadau.