Llawr Sglefrio Admiral

Canolbwynt Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yw’r cylch sglefrio awyr agored. Caiff ei weithredu gan 11th Hour Events. Mae’n brofiad hanfodol i’r Gaeaf a chaiff ei fwynhau gan ymwelwyr o bob oedran a gallu – o’r dechreuwyr i’r proffesiynol. Mae yna dim o stiwardion wedi’u hyfforddi i sicrhau diogelwch y cylch er mwyn i’r sglefrwyr allu mwynhau.

Sut i brynu Tocynnau

Tocynnau ar gael o'r 1af o Hydref www.ticketsource.co.uk/cardiff-winter-wonderland / 0333 666 3366

Llogi’r Cylch Sglefrio

Mae Cylch Sglefrio Admiral yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd ar gael i’w logi yn ei gyfanrwydd. Ble well i gynnal sesiwn meithrin tîm neu wibdaith staff gwahanol eleni?

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â tickets@11th-hour-event.com neu ffoniwch 02920 794444.

Sesiynau Sglefrio

09:45H - 10:45H -  Dydd Sadwrn a Dydd Sul Ar Agor i’r cyhoedd Yn Unig.

09:45H – 10:45H –  Dydd Llun i Ddydd Gwener Ysgolion Yn Unig. 

11:00H – 12:00H

12:15H – 13:15H

13:30H – 14:30H

14:45H – 15:45H

16:00H – 17:00H

17:15H – 18:15H

18:30H – 19:30H

19:45H – 20:45H

21:00H – 22:00H

23:30H – 23:30H –  Nos Galan Yn Unig

23:30H – 00:30H –  Nos Galan Yn Unig

Prisiau Tocynnau Sglefrio


Oedolyn £9.50

Consesiwn £8.00

Myfyriwr £8.00 

Ieuenctid 13 i 16 £7.50

3 i 7 mlwydd £6.50

Teulu £30.00

Grŵp 10 11eg am ddim


Nos Galan

22:30  PAWB £10.50

23:30 PAWB £12.00

Er mwyn cael digon o amser i ffitio’r esgidiau sglefrio, plîs dewch 15 munud cyn eich sesiwn. 

Nodyn: Mae’r digwyddiad hon yn ddigwyddiad awyr agored ac mi fydd y sglefrio yn parhau ym mhob tywydd. Am ragor o wybodaeth, plîs darllenwch ein telerau ac amodau ar y wefan. Os penderfynith y rheolwyr fod y tywydd yn creu amgylchedd peryglus, mi fydd sesiwn sglefrio arall yn cael ei gynnig. Nodwch ein bod yn gweithredu rheol o beidio cynnig ad-daliad.