Gwelliannau Cynhwysedd


Rydym wedi cychwyn ar daith o wneud sglefrio iâ hamdden yn fwy hygyrch i fwy o bobl. Mae'r prosiect cyfredol hwn o welliant yn parhau a rhagwelwn y bydd hon yn rhaglen barhaus o newid a chymorth dros y blynyddoedd i ddod.

Drwy gydol y daith hon rydym yn croesawu cyngor ac arweiniad sefydliadau cymorth ac elusennau sy'n gweithio gyda phobl ag ystod eang o ofynion cymorth ychwanegol.

Mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd wedi derbyn cefnogaeth ac arweiniad gan

• Grŵp Ffocws Mynediad Cyngor Caerdydd (CCAFG) - E-bost: equalityteam@caerdydd.gov.uk

• Autism Puzzles - E-bost: enquiries@autismpuzzles.org.uk

• Cardiff People First - E-bost: cardiffpeople1st@btconnect.com

• Deaf Creative Hands Caerdydd - E-bost: cardiffdeafcreativehands@gmail.com

• Visualise Training & Consultancy - E-bost: info@visualisetrainingandconsultancy.co.uk

Rydym yn ddiolchgar am y cymorth a dderbyniwyd hyd yn hyn ac rydym yn edrych ymlaen at berthynas gadarnhaol hir gyda'r sefydliadau hyn a'u haelodau tīm anhygoel.

Mae rhan o'n gwelliannau ar gyfer 2017, yn cynnwys cyflwyno Sesiynau Mynediad Tawel. Mae'r amserlen ar gyfer sesiynau eleni wedi'u rhestru isod, os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth am y sesiynau hyn neu os hoffech chi siarad ag aelodau ein tîm, cysylltwch â

Ffôn: 02920 099087

Ebost: access@cardiff-winter-wonderland.com 

Fe'ch cynghorir i archebu lleoedd ar gyfer bob Sesiwn Mynediad Tawel, er mwyn osgoi cael eich siomi, gan y bydd niferoedd ar y rhew yn cael eu lleihau a'u cadw'n llym.

Ffôn: 02920 099087

Ebost: access@cardiff-winter-wonderland.com 

Dyddiadau:   Amser sesiwn:

Tach 16          1600H

Tach 21         1100H

Tach 23         1600H

Tach 28        1100H

Tach 30        1600H

Rhag 5         1100H

Rhag 12       1100H

Rhag 14       1600H

Rhag 19      1100H

Rhag 21      1600H

Ion 02        1100H

Ion 04        1600H

Yn ystod sesiynau mynediad tawel, bydd goleuadau'n sefydlog, bydd lefelau sain yn gostwng a bydd y niferoedd a ganiateir ar y iâ yn llai i sicrhau bod y rhai y gallai fod angen cymorth ychwanegol arnynt, â phob cyfle i fwynhau'r profiad.

Bydd gennym hefyd gyfleuster dolen glyw wedi'i osod yn ein swyddfa docynnau trwy gydol y digwyddiad, ac ardal gwylio i’r anabl ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn o gwmpas y rinc. Bydd arwyddion amlwg i’w nodi.

Caniateir cŵn tywys ar y safle, a bydd dŵr yfed ar gyfer y cŵn yn cael ei ddarparu a'i leoli wrth ymyl y swyddfa docynnau gydag arwyddion clir.

Bydd canllaw hygyrchedd ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf, ond mae croeso i chi anfon e-bost atom gydag unrhyw ymholiadau.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Ŵyl y Gaeaf eleni! Diolch. 

061a6e1cc60ccef58dbd989baf688762.jpg   191c0ca149397e686d4986fd0eb4cc27.png8aa8bf720e13b982975f433c0fc9a3d1.jpg1142d4d92404fbc8a18e51a7149b8026.jpg