Mae atyniad tymhorol gorau Caerdydd yn dychwelyd i ganol y ddinas i gynnau naws y Nadolig ac eleni, mae’r cyflogwr lleol Admiral yn ymuno â’r Ŵyl. Hefyd am y tro cyntaf, mae Winter Wundercoverland Caerdydd yma i gadw pawb yn sych. 

Mi fydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd gyda Chylch Sglefrio Admiral ar agor o Ddydd Iau'r 10fed o Dachwedd tan Ddydd Mawrth y 3ydd o Ionawr, ac yn dilyn un op aeafau gwlypaf erioed blwyddyn ddiwethaf, mae’r trefnwyr Sayers Amusements yn ceisio lleihau'r nifer o bobl fydd yn colli sesiynau sglefrio , drwy gadw’r sglefrwyr yn sych o dan do tryloyw a goleuadau’r nos. 

Mae tocynnau ar werth o Ddydd Sadwrn y 1af o Hydref