Bydd Winter Wonderland eiconig Caerdydd yn dychwelyd ar y 15fed o Dachwedd gyda Rink Iâ Dan-Do Admiral, pentref alpaidd gyda ‘Bierkeller’ traddodiadol a ffair.

Eleni, rydym wedi cynnwys sesiynau hygyrch tawel, lle bydd y gerddoriaeth yn cael ei chwarae ar lefel isel, y goleuadau'n sefydlog, a bydd y nifer sy’n sglefrio ar y rinc yn cael ei leihau i ganiatáu i'r rheini sydd angen cymorth ychwanegol arnynt i fwynhau'r cyfleuster. Rydym hefyd wedi cynnwys llwyfan wylio anabl, gwell arwyddion a hygyrchedd i’r safle ar gyfer 2018/2019.

Noder y gall y pris amrywio o ddydd i ddydd yn ôl yr amseroedd brig. Am ragor o wybodaeth am yr amseroedd hyn, cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 0333 666 3366.

Sponsorship Opportunities